Widiz Group

פרטי עסק:

עיצוב ובנייה של עמודי נחיתה אליהם יופנו הגולשים בעת ביצוע מסע פרסום. עמודי הנחיתה מעוצבים בהתאם למיתוג הלקוח, תוך התאמה למקור תנועת הגולשים, מטרות הקמפיין ואופיו. דף הנחיתה מכיל טופס קצר, לרוב, בוא ממלא הגולש את פרטיו ונשלחים לארגון לצורך ביצוע פנייה יזומה ללקוח הפוטנציאלי.
* ניתן לבנות דפי נחיתה רב מימדיים – בהם הגולש ממלא תחילה מספר מועט של פרטים ולאחר מילוי פרטים אלו מועבר ל"שלב ב'" בו הוא מתבקש למלא פרטים נוספים היכולים לשמש את הארגון. תהליך זה מאפשר לשמור על יחס המרה מירבי בעת הדרישה למגוון רחב של נתונים.
ניהול לידים – יצירת מערכת לידים אחת, אשר תאגד באופן מרכוז את כל הלידים והפניות ממגוון עמודי הנחיתה. מערכת הלידים תשמר את כל המידע אשר מגיע מכל הקמפיינים ודפי הנחיתה הפעילים ותאפשר שימוש לאורך זמן בנתונים, איתור מקור התנועה אשר הוביל לליד (מנועי חיפוש, סוג פרסום, שם הקמפיין, גלישה ישירה…), חיתוכי זמנים, כתיבת הערות וכו'. ניהול מרכזי של כל פניות הגולשים בצורה מרוכזת מאפשר שימור ידע לאורך זמן וניהול נכון של הנתונים בארגון.

פרטים כללים:

קטגוריות:

  • עיצוב גרפי

עסקים דומים:

אלירן עזרן

מסעדה

כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש של דפוס ועירבלה אותו כדי ליצור סוג של ספר דגימה. ספר זה שרד לא רק חמש מאות שנים.

פרטים נוספים

Dragonfly Tattoo

מסעדה

כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש של דפוס ועירבלה אותו כדי ליצור סוג של ספר דגימה. ספר זה שרד לא רק חמש מאות שנים.

פרטים נוספים

שיא החשמל

מסעדה

כאשר הדפסה לא ידועה לקחה מגש של דפוס ועירבלה אותו כדי ליצור סוג של ספר דגימה. ספר זה שרד לא רק חמש מאות שנים.

פרטים נוספים
© כל הזכויות שמורות ל-WidizHub